MODERNIZACJA OGRODZENIA NA KOMPLEKSIE BOISK ”ORLIK2012”

10.05.2024

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie stara się wypełniać w jak największym stopniu zamierzenia inwestycyjne o szczególnym znaczeniu dla poprawy komfortu użytkowania posiadanych obiektów sportowych oraz spokoju mieszkańców okolicznych gospodarstw domowych.

Zgodnie z polityką w sprawie dofinansowania zadań ze środków budżetowych Miasta Grajewo, środki na inwestycje sportowe Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie przeznacza

na określone cele zaplanowane w programach rozwoju bazy sportowej uchwalonych przez Radę Miasta Grajewo. Rozbudowa istniejącego ogrodzenia jest rzeczą ważną nie tylko z punktu widzenia sąsiedztwa, ale też Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie.

W obliczu zainteresowania tym tematem, realizowana jest rozbudowa o piłkochwyty istniejącego ogrodzenia okalającego boisko do gry w piłkę nożną .