Strona główna » Obiekty sportowe » Stadion Miejski

Stadion Miejski

Stadion Miejski im. Witolda Terleckiego jest zlokalizowany przy ul. Piłsudskiego 30a. Posiada jedną trybunę żelbetową z zapleczem i częściowym zadaszeniem, po zachodniej stronie boiska. Jej pojemność to około 2000 kibiców. Po przeciwnej stronie trybuny znajduje się sektor gości o pojemności 240 osób. Od 2006 roku dzięki staraniom kibiców Warmi Grajewo obiekt nosi imię Witolda Terleckiego (miejscowy piłkarz i jedna z osób, która przyczyniła się do powstania klubu).

Wymiary boiska – 105,5 m x 63,5 m
Obiekt jest monitorowany.

Stadion zbudowano w latach 1931-1932, głównie dzięki staraniom pracowników starostwa i komendanta P.W.iW.F., według planu architekta powiatowego inż. Czajkowskiego. Popołudniami piłkarze, kibice i uczniowie wyrównywali teren pod boisko. Zadbano też o drenaż, czyli odpływ wody deszczowej. W wykopanych rowach umieszczono kamienie o różnych średnicach. Na to sypano ziemię zwożoną z innych pól. Następnie powierzchnię zasiewano trawą. Rok później do istniejącej już płyty boiska dobudowano trybuny i strzelnicę. W budynku szatni przy stadionie zamieszkał bramkarz Bolesław Prejs, który pełnił równocześnie obowiązki dozorcy i konserwatora boiska i strzelnicy.

Po 1945 r. Budowlana Spółdzielnia Pracy zbudowała budynek socjalny składający się z dwóch szatni dla zawodników, magazynek na sprzęt sportowy, pomieszczenie sędziowskie służące też za sekretariat i pokój trenera. Na obiekcie znajdowały się też pomieszczenie mieszkalne dla gospodarza stadionu, szalet i dwie kasy przy głównej bramie.

W 1972 r. Zarząd Klubu społecznie odnowił zniszczoną płytę boiska. Staraniem Budowlanej Spółdzielni Pracy w 1978 r. wyremontowano trybunę główną zamieniając siedzenia trawiaste na drewniane. Wykonano też ogrodzenia wokół płyty boiska i całego stadionu. Bieżnię wokół boiska powiększono o 20 metrów, niwelując ostre zakręty. Następnie jedną kasę rozbudowano, przeznaczając ją na biuro Ośrodka Sportu i Rekreacji, istniejącego do 1990 r.

Klub posiadał też świetlicę oraz stadion treningowy przy ul. Wojska Polskiego, wyremontowany z pomocą miejscowej jednostki wojskowej. Do celów szkoleniowych wykorzystywano również pełnowymiarowe boisko przy Szkole Podstawowej Nr 4.

Na początku lat dziewięćdziesiątych przeprowadzono remont obiektów na boisku. Rozebrano część pomieszczeń, doprowadzono wodę, wykonano natryski, poszerzono zaplecze o magazyn sprzętowy i zmieniono więźbę dachową. W 1993 r. odnowiono płytę główną. Jerzy Bernatowicz wykonał pomieszczenia dla piłkarzy rezerwowych. Kolejny remont odbył się w 2000 r., kiedy m.in. postawiono nowe ogrodzenie oraz trybunę z zadaszeniem w środkowej części. Po przeciwnej stronie zbudowano też pomieszczenie dla kibiców drużyn przyjezdnych. Przy płycie boiska pojawiły się zadaszone stanowiska dla trenera i zawodników rezerwowych. Od 2006 r. patronem zmodernizowanego stadionu jest Witold Terlecki.


Witold Terlecki

Syn Hieronima i Joanny. Urodził się 22.8.1907 roku w Rafałowce (Ukraina). Był jednym z dziesięciorga rodzeństwa. W czasie jego najmłodszych lat ojciec był zarządcą polskiego majątku Pohrebyszcze koło Kijowa. (Ostatnim właścicielem był Józef Tadeusz hr. Tyszkiewicz.) Po wybuchu rewolucji w 1917 roku Terleccy zbiegli przed buntującymi się chłopami. W czasie trudnej przeprawy do okupowanego Królestwa Polskiego uratowali ich m. in. polscy ułani. Dotarli do Zielonki w okolicach Warszawy.

W późniejszym czasie Witold Terlecki razem z bratem Bogdanem przyjechał do Grajewa, gdzie inny brat Bolesław był księdzem. Witold uczęszczał do grajewskiego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika. W 1924 roku za zgodą dyrekcji założył Gimnazjalny Klub Sportowy (prekursora “Warmii”) i aż do 1938 roku był zawodnikiem, kapitanem i trenerem tego zespołu.

Opracowano na podstawie zbiorów Grajewskiej Izby Historycznej