RODO i cookies

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że

 1. Administratorem Pani/Pana/uczestnika danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie z siedzibą w Grajewie przy ul. Strażackiej 2, tel: 86 261 11 34, email: biuro@mosirgrajewo.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Grajewie możliwy jest pod adresem email: iodo@ecrklex.pl
 3. Dane osobowe Pani/Pana/uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych osobowych w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Pani/Pana/uczestnika dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe w Białymstoku.
 5. Posiada Pani/Pan/uczestnik prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy o samorządzie gminnym.

Pliki cookies

Nasza strona, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.).W naszej stronie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o twojej sesji,
 • statystycznym co pozwala nam rozwijać stronę, a zwłaszcza świadczone usługi,
 • udostępniania funkcji strony, w tym możliwości korzystania z naszych usług,
 • prawidłowego, a także sprawniejszego tj. szybszego i łatwiejszego dla użytkownika, działania strony www.

Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach twojego urządzenia. Korzystając z odpowiednich opcji twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy twojej przeglądarki.

Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to,że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. W naszym Serwisie wykorzystujemy dwa rodzaje ciasteczek tj.:

 • sesyjne – pozostające na twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z strony www,
 • stałe – pozostające na twoim urządzeniu tak długo jak jest ustawiony dla nich czas życia lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.