Standardy Ochrony Małoletnich MOSiR w Grajewie

19.06.2024

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Grajewie zostały wprowadzone Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem. Jest to dokument stanowiący zbiór zasad i procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa małoletniego. Jego najważniejszym celem jest ochrona dzieci przed różnymi formami przemocy oraz budowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska podczas korzystania przez dzieci          z obiektów sportowych i udziału ich w zajęciach oraz imprezach sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez Ośrodek. Zapisy zawarte w ww. dokumencie obowiązują absolutnie wszystkich pracowników oraz cały personel Ośrodka.

Pełne brzmienie dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej oraz w linku poniżej:

https://mosirgrajewo.pl/wp-content/uploads/2024/06/SKM_C224e24061909340.pdf

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia dzieci. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest osobą doznającą przemocy, nie wstydź się prosić o pomoc. Możesz zawiadomić każdą osobę dorosłą, w domu powiedz Rodzicom, możesz też skontaktować się z policją, dzwoniąc na numer alarmowy 112 lub z instytucjami niosącymi pomoc dzieciom. Prawo stoi po Twojej stronie! 

Tu znajdziesz pomoc ANONIMOWO i BEZPŁATNIE:

  • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12
  • Numer SOS Linia Pomocy Pokrzywdzonym – 222 309 900
  • Rzecznik Praw Pacjenta – 800 190 590