Strona główna » Obiekty sportowe » Pływalnia Miejska

Pływalnia Miejska

Cennik opłat i zasady korzystania z Pływalni Miejskiej w Grajewie

I STREFA – PŁYWALNIA ( korytarz do przebieralni, przebieralnia, hala pływalni i sauny) 

 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

STREFA

PŁYWALNI

A B GRUPA C
A B
6:00-15:00 13,00 zł/godz. 11,00 zł/godz. 12,00 zł/godz. 10,00 zł/godz. 9,00 zł/godz.
15:00-22:00 15,00 zł/godz. 13,00 zł/godz. 10,00 zł/godz.

SAUNY

15:00-22:00 OPŁATA MIEŚCI SIĘ W CENIE BILETU/ KARNETU

DZIECI DO LAT 4 – WSTĘP BEZPŁATNY
ZA ZAGUBIENIE TRANSPONDERA (PASKA) OPŁATA WYNOSI 100,00 ZŁ

 

SOBOTA-NIEDZIELA

STREFA

PŁYWALNI

A B GRUPA C
A B
10:00-22:00 16,00 zł/godz. 14,00 zł/godz. 15,00 zł/godz. 12,00 zł/godz. 12,00 zł/godz.

SAUNY

10:00-22:00 OPŁATA MIEŚCI SIĘ W CENIE BILETU/ KARNETU

DZIECI DO LAT 4 – WSTĘP BEZPŁATNY
ZA ZAGUBIENIE TRANSPONDERA (PASKA) OPŁATA WYNOSI 100,00 ZŁ

A –  cena biletu normalnego obowiązująca osoby dorosłe,

B – cena biletu ulgowego obejmująca dzieci, młodzież, studentów do ukończenia 25 lat (za okazaniem

ważnej legitymacji),

C –  cena biletu ulgowego obejmująca:

 • osoby, które nie ukończyły 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, za okazaniem ważnej legitymacji wystawionej przez uprawniony organ. Jeżeli z orzeczenia o niepełnosprawności wynika, że osoba niepełnosprawna wymaga opieki lub pomocy innej osoby (pkt IV/7 orzeczenia), to wówczas pełnoletni opiekun wymienionej osoby korzysta z pływalni bezpłatnie,
 • osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności ( I grupę inwalidzką) za okazaniem ważnej legitymacji dokumentującej stopień       niepełnosprawności        wystawionej przez uprawniony Pełnoletni opiekun wymienionej osoby korzysta wówczas z pływalni bezpłatnie,
 • osoby posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności  (II grupa inwalidzka) za okazaniem ważnej

legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności wystawionej przez uprawniony organ.

 • osoby posiadające lekki stopień niepełnosprawności (III grupę inwalidzką) za okazaniem ważnej legitymacji

dokumentującej stopień niepełnosprawności wystawionej przez uprawniony organ,

 • kombatantów, emerytów i rencistów za okazaniem ważnej legitymacji wystawionej przez uprawniony organ,
 • grupy z jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym nie jest Miasto Grajewo,
 • grupy z jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Grajewo w przypadku zajęć

pozalekcyjnych realizowanych w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania Umiem pływać.

 1. Termin „ GRUPA ” w odniesieniu do Pływalni oznacza:
 • minimum 10 osób + opiekun bezpłatnie
 • łączna ilość osób w grupie nie może przekraczać 60 uczestników + 6 opiekunów bezpłatnie
 1. Karty rabatowe/karnety na pływalnię:
 • 30,00 zł + gratis 10% = 33,00 zł (ważna 3 miesiące)*
 • 50,00 zł + gratis 20% = 60,00 zł (ważna 4 miesiące)*
 • 100,00 zł + gratis 30% = 130,00 zł (ważna 6 miesięcy)*
 • 150,00 zł + gratis 35% = 202, 50 zł (ważna 12 miesięcy)*
 • 250,00 zł + gratis 40% = 350,00 zł (ważna 12 miesięcy)*
 • 500,00 zł + gratis 50% = 750,00 zł (ważna 12 miesięcy)*
  • Czas pobytu w strefie pływalni liczony jest zgodnie z obowiązującym Po przekroczeniu 1 godz. (60 min.) dopłata za każdą rozpoczętą minutę wynosi 1/60 stawki podstawowej,
  • Płatność kartą rabatową następuje według cennika zgodnie ze zniżkami przysługującymi dla poszczególnych klientów.
  • Warunkiem przedłużenia terminu ważności karty rabatowej/ karnetu jest ich doładowanie zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 1. Wynajęcie jednego toru 98,00 zł/60 min (maksymalnie 8 osób na torze – nie dotyczy szkółek pływackich,

wymagana wcześniejsza rezerwacja).

 1. Posiadaczowi Grajewskiej Karty Dużej Rodziny 3+, Karty Dużej Rodziny i/lub Grajewskiej Karty Seniora

przysługuje rabat, ulga, zniżka w wysokości 50% ceny biletu normalnego wskazanej w cenniku.

 

II STREFA – GROTA SOLNA

PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA
Dostępność od 6.00-22.00

 

–  1 osoba (bilet normalny) – 15 zł/45 min

–  1 osoba (bilet ulgowy) – 10 zł/45 min

–  1 osoba (karnet na 5 wejść + 1 wejście gratis) – 50 zł/45 min (normalny)

–  1 osoba (karnet na 5 wejść + 1 wejście gratis) – 40 zł/45 min (ulgowy)

–  jednorazowy bilet grupowy dla 2 osób – 25 zł/45 min

–  jednorazowy bilet grupowy dla 3 osób – 30 zł/45 min

–  jednorazowy bilet grupowy dla 4 osób – 40 zł/45 min

 • bilet normalny obowiązuje osoby dorosłe,
 • bilet ulgowy obejmuje:
  1. dzieci, młodzież, studentów do ukończenia 25 lat (za okazaniem ważnej legitymacji),
  2. osoby, które nie ukończyły 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, za okazaniem ważnej legitymacji wystawionej przez uprawniony organ. Jeżeli z orzeczenia o niepełnosprawności wynika, że osoba niepełnosprawna wymaga opieki lub pomocy innej osoby, to wówczas pełnoletni opiekun wymienionej osoby korzysta z groty bezpłatnie,
  3. osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności ( I grupę inwalidzką) za okazaniem ważnej legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności wystawionej przez uprawniony Pełnoletni opiekun wymienionej osoby korzysta wówczas z groty bezpłatnie,
  4. osoby posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności  (II grupa inwalidzka) za okazaniem ważnej

legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności wystawionej przez uprawniony organ.

 1. osoby posiadające lekki stopień niepełnosprawności (III grupę inwalidzką) za okazaniem ważnej legitymacji

dokumentującej stopień niepełnosprawności wystawionej przez uprawniony organ,

 1. kombatantów, emerytów i rencistów za okazaniem ważnej legitymacji wystawionej przez uprawniony organ,
 • posiadaczom  Grajewskiej Karty Dużej Rodziny 3+, Karty Dużej Rodziny i/lub Grajewskiej Karty Seniora

przysługuje rabat, ulga, zniżka w wysokości 50% ceny biletu normalnego wskazanej w cenniku.

W przypadku, gdy osoba korzystająca z usług I i/lub II strefy posiada prawo do kilku ulg ( np: wynikające z bycia osobą niepełnosprawną, emerytem, rencistą bądź posiadania Grajewskiej Karty Dużej Rodziny 3+, Karty Dużej Rodziny i/lub Grajewskiej Karty Seniora) , to może ona skorzystać tylko z jednej przez siebie wybranej.