Strona główna » Obiekty sportowe » Boisko im. mjra Jerzego Matulanisa

Boisko im. mjra Jerzego Matulanisa

W 2004 roku na boisku przy Klubie Hades dzięki działaczom sportowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji została ułożona nowa murawa oraz zamontowane nowe bramki. Istotny wpływ na odtworzenie boiska miał pan Józef Matysiewicz, który wraz z innymi osobami doprowadził do wyrównania jego terenu. Murawa została zainstalowana przez profesjonalną firmę z Szepietowa.

Zarządzaniem, finansowaniem i obsługą techniczną obiektu zajmuje się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Przy Klubie Hades znajdują się także dwa boiska do gry w piłkę siatkową. Na terenie tych boisk podczas “Dni Grajewa” jedną ze sportowych imprez towarzyszących jest turniej plażowej piłki siatkowej.

Budynek Klubu „Hades” zlokalizowany przy obecnej ul. Wojska Polskiego został wybudowany jako jeden z elementów budowanych w latach 1894-1897 koszar dla 10 Nowotroicko – Jekatierynosławskiego Pułku Dragonów. Ewentualnie mógł powstać kilka lat później na przełomie XIX i XX wieku.

Budynek został zlokalizowany w pomiędzy drogą Grajewo-Białystok a torami kolejowymi, czyli w części zachodniej koszar, którą można określić jako część oficerską. Budynek ten od początku istnienia pełnił rolę kasyna oficerskiego zarówno podczas stacjonowania oddziałów carskich, jak i w okresie II RP w trakcie stacjonowania w Grajewie 9 pułku strzelców konnych. Budynek ten nie został zniszczony w trakcie działań wojennych II wojny światowej i po jej zakończeniu pełnił rolę klubu garnizonowego. Po zlikwidowaniu jednostki wojskowej budynek został przejęty przez miasto i zlokalizowano w nim podległy pod MDK Klub „Hades”.

Funkcja, dla której był przeznaczony i którą pełnił ten budynek odzwierciedla układ wewnętrzny pomieszczeń (tylko nieznacznie zmieniony w stosunku do stanu wyjściowego). Bryła zewnętrzna budynku do dnia dzisiejszego pozostała w zasadzie bez zmian.

Artykuł przedstawiający historię Klubu Hades pochodzi z serwisu grajewiak.pl