Sekcja lekkoatletyczna

Lakkoatletyka

Trener Przemysław Dąbkowski

W zajęciach udział bierze 10-15 uczestników a treningi odbywają się trzy razy w tygodniu.

Głównym założeniem sekcji jest zachęcenie młodzieży do aktywności fizycznej oraz systematycznej pracy, podnoszącej ich poziom sprawności ogólnej.

W ramach treningów główny nacisk położony na kształtowanie sprawności ogólnej.