XXII Bieg Szlakiem Tatarskim

14.07.2021

XXII Bieg

„Szlakiem Tatarskim”

Prostki, 31 lipca 2021 r.

 1. ORGANIZATORZY:

Urząd Gminy Prostki, Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach, Uczniowski Klub Kolarski Prostki, Ochotnicza Straż Pożarna w Prostkach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prostkach.

      Patronat honorowy nad imprezą sprawuje Wójt Gminy Prostki Rafał Wilczewski.

 1. CEL IMPREZY:
 2. Popularyzacja biegów jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej.
 3. Upowszechnianie sportu na terenie gminy Prostki.
 4. Ukazanie walorów historycznych i przyrodniczych gminy.
 • TERMIN I MIEJSCE:
 1. 31 lipca 2021 r. – sobota.
 2. Prostki koło Ełku woj. warmińsko – mazurskie, malownicza znana z „Potopu” Henryka Sienkiewicza miejscowość – lasy, jeziora i rzeka.
 3. Start – godz. 10:00 przy budynku Szkoły Podstawowej w Prostkach, ul. Szkolna 9 (budynek byłego Publicznego Gimnazjum w Prostkach).
 4. DYSTANS:

10 km: drogi asfaltowe oraz drogi gruntowe (ok. 2,5 km) – zakończenie Stadion Leśny w Prostkach, ul. Sportowa 9.

 1. PROGRAM MINUTOWY:
 2. 07:45 – 09:45 – przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja zawodników, wydawanie kart startowych – biuro zawodów (Sala nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach, ul. 1 Maja 19A).
 3. 10:00 – rozpoczęcie biegu (start – przy budynku Szkoły Podstawowej w Prostkach, ul. Szkolna 9).
 4. 11:45 – zakończenie imprezy, wręczenie nagród rzeczowych (Stadion Leśny w Prostkach, ul. Sportowa 9).
 5. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Do startu uprawnieni są: zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat i nie mają przeciwwskazań lekarskich do biegania oraz podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Liczba uczestników limitowana – 120.

 • KLASYFIKACJA I NAGRODY:
 1. Nagradzane będą miejsca I – III, przewidziane są nagrody rzeczowe:
 2. a) kobiety (open),
 3. b) mężczyźni do 40 lat,
 4. c) mężczyźni powyżej 40 lat,
 5. d) niepełnosprawni (ruchowo i intelektualnie),
 6. e) najszybszy zawodnik i zawodniczka z terenu gminy Prostki,
 7. f) najstarszy uczestnik zawodów.
 8. Sklasyfikowani zostaną wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg.
 9. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe medale.
 10. Wyniki biegu dostępne będą na holu w Gminnym Ośrodku Kultury w Prostkach, ul. 1 Maja 19A.
 • ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia zawodników będą odbywać się w dniu biegu tj. 31 lipca 2021 r. w biurze obsługi zawodów, które mieścić się będzie w Sali nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach, ul. 1 Maja 19A od godz. 07:45 do godz. 09:45.

 1. SPRAWY RÓŻNE:
 2. Organizatorzy ubezpieczają zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 3. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną.
 4. Po zakończonym biegu zawodnicy otrzymają bezpłatny posiłek.
 5. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
 6. Na trasie zapewnia się wodę (ew. napoje izotoniczne).
 7. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

     Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.